محوطه‌ی باستانی تاق بستان که اواخر دوران امپراتوری ساسانی ساخته شده و در شمال باختری شهر کرمانشاه امروزی قرار گرفته، تا کنون پابرجا بوده و شکوه سلسلۀ طولانی و پادشاهان ساسانی را به رخ می‌کشد. دیدن این اثر تاریخی تجربه‌ای ناب و دلنشین است که نباید آن را از دست داد. به گفته ایرانشناس نامدار آلمانی ارنست امیل هرتسفلد (Ernst Emil Herzfeld)، سایت باستانی تاق بستان (طاق بستان) در دورۀ خسرو دوم ساسانی (خسروپرویز) ساخته شده است و به این ترتیب بیش از 1600 سال قدمت دارد.
بعد از کتیبۀ جهانی بیستون نقش‌برجستۀ تاق بستان از مهمترین جاذبه‌های گردشگری استان کرمانشاه است و البته در میان دیگر آثار باستانی ایران نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. شوربختانه این آثار چشم‌نواز هنوز ثبت جهانی نشده اند.

آثار بی نظیر تاریخی و طبیعت چشم نوازی که سنگ و چشمه و درخت رقم زده اند دل هر گردشگری را به دست می‌آورد و آرامشی دلنشین ایجاد می‌کند
کوه قدیمی تاق بستان به‌جز نقش برجسته‌های مهمی که در دل دارد به‌خاطر قرار گیری در کنار جاده ابریشم روایات زیادی از تاریخ را نیز در سینه دارد چرا که بی‌گمان اتفاقات زیادی در این محوطه روی داده است. این اثر به همراه کتیبهإی بیستون در ادبیات ایران‌زمین نیز جایگاه خاصی برای خود دست و پا کرده است.
تاق بستان در کردی «تاق وَسان» خوانده می‌شود و به‌جز این نام، که به گفتۀ مردم محلی به معنای تاقی است که در دل سنگ کنده شده، مورخان پس از اسلام نام‌های شبدیز، قصر شیرین، طاق وسطام، طاق بهیستون تا بیستون را هم برای آن ثبت و ضبط کرده اند.
چشمه‌های جوشان آب در تاق بستان دیرینگی زیادی دارند و برای هزاران سال جاری بوده اند ولی متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل حفر چاه‌های عمیق و مدیریت نادرست آب، چشمه تاق بستان چندبار خشک شده و زنگ خطری جدی را به صدا درآورده است.

به زودی عکس‌ها و ویدیوهای زیبایی را از این تاق باستانی در تارنگار قرار می‌دهیم.